Bestuur

Voorzitter:

Jacob Smink Sassingastins 40 8925 JM Leeuwarden
058-2672693 voorzitter@leeuwardervogelvrienden.com

Secretaris:

J. Stienstra Haersmastins 26 8925 EJ Leeuwarden.
tel 058-2882371  secretaris@leeuwardervogelvrienden.com

Penningmeester:
Wybe Kooij Poelruit 117 8935 RC Leeuwarden
 058-2896434 penningmeester@leeuwardervogelvrienden.com

2e Secretaris:
Willem Wijkhuizen,  van Helsdingenstraat 24 9254 CE Hardegarijp
secretaris2@leeuwardervogelvrienden.com

2e Penningmeester:

Harm Jousma
Ringencommissaris:
Mark Kooij Beetgumerstraat 53 8913 AS Leeuwarden.
058-8446026 ringencommissaris@leeuwardervogelvrienden.com

Jeugd & Activiteitencommissie:
jeugd@leeuwardervogelvrienden.com

Mark Kooij Beetgumerstraat 53 8913 AS Leeuwarden
058-8446026 ringencommissaris@leeuwardervogelvrienden.com
Willem Wijkhuizen v.Helsdingenstraat 24 9254 CE Hardegarijp
0511-473184 redactie@leeuwardervogelvrienden.com
Martin v. Wijngaarden Tjaerdaweg 52 9105 KG Rinsumageest
0511-422779 jeugd@leeuwardervogelvrienden.com
Bankrek.: 57.50.52.937 J. Smink – Sassingastins Leeuwarden o.v.v. Vogelvrienden

Tentoonstelling secretaris:

Willem Wijkhuizen v.Helsdingenstraat 24 9254 CE Hardegarijp
0511-473184
TT rekening 67.81.11.790 t.n.v. Leeuwarder vogelvrienden.

Tentoonstelling commissie:
Siebe de Haan Arumerstraat 37 8913 GE Leeuwarden
Wybe Kooij Poelruit 117 8935 RC Leeuwarden
Hans Talman
Mark Kooij Beetgumerstraat 53 8913 AS Leeuwarden
Willem Wijkhuizen v.Helsdingenstraat. 24 9254 CE Hardegarijp
Martin v. Wijngaarden Tjaerdaweg 52 9105 KG Rinsumageest
Andre Stienstra Haersmastins 26 8925 EJ Leeuwarden

Gironummer v.d. vereniging: 2 61 96 44 P/a Poelruit 117  Leeuwarden

Opgave voor het lidmaatschap of donateur:
J. Stienstra Haersmastins 26 8925 EJ Leeuwarden.
tel 058-2882371 secretaris@leeuwardervogelvrienden.com

Redactie Clubblad:
Willem Wijkhuizen v.Helsdingenstraat 24 9254 CE Hardegarijp
Digitaal aanleveren kan ook via: redactie@leeuwardervogelvrienden.com

Website:
Hans Talman

webmaster@leeuwardervogelvrienden.com